เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

บัญชีรายชื่อปราชญ์ชาวบ้าน แนบท้ายประกาศ

เทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดธานี

แยกตามประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น

สาขาเกษตรกรรม

ลำดับที่

ชื่อขอภูมิปัญญา

ชื่อ-สกุล ของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

การเกษตร เรื่องดิน (หมอดิน)

นายวา  ผิวผ่อง

ม.4 ต.โนนทอง

2

การขยายพันธ์พืช,เพาะพันธุ์กล้าไม้

นายทรรศวรรธณ์  ยิ้มโฉม

ม.4ต.โนนทอง

3

การทำปุ้ยอินทรีย์ชีวภาพ

นายบุญแส่ว  พิมพ์คำ

ม.9 ต.โนนทอง

4

การทำเชื้อเห็ด

นางวิลาวลย์  พลายงาม

ม.4 ต.โนนทอง

5

การทำสบู่,น้ำยาล้างจาน

นางบุหงา  ปะสีระเตสังห์

ม.5 ต.โนนทอง


หมายเหตุ : คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ลำดับที่

ชื่อขอภูมิปัญญา

ชื่อ-สกุล ของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

การทำไม้กวาดดอกหญ้า

นางรำไพร  สามีวัง

ม.6 ต.โนนทอง

2

จักรสาน-การสานแข่งจากไม้ไผ่,การทำไม้กวาดมะพร้าว,การสานหวด

นายบุญเทียม  สิงห์เทพ

นางเสาวนีทิพย์  สุขทน

ม.4 ต.โนนทอง

3

การสานกระติบข้าว

นางพรวิจิต  รักษาขันธ์

ม.9 ต.โนนทอง

4

การสานตะกร้าไม้ไผ่

นายแพ  อินกร

ม.9 ต.โนนทอง

5

ทอผ้า,ทอเสื่อกก

นางนันทรี  รัตนวงศ์

ม.8 ต.โนนทอง

6

การทำไม้คนกรด

นายสวน  ผิวสว่าง

ม.4 ต.โนนทอง

7

ทำกระเป๋า

นางสำราญ  เลียวชัยภูมิ

ม.6 ต.โนนทอง

8

การทอแห,ทอสวิง

นางจนรา  ใจบุญ

ม.7 ต.โนนทอง

9

ทำฟอร์นิเจอร์

นายเอียง  อินกร

ม.4 ต.โนนทอง

10

การทำบายศรี

นางเวียงจันทร์  กันฤทธิ์

ม.4 ต.โนนทอง

11

ทำเหรีญโปรยทาน

นายบุญน้อม  โคตอินทร์

ม.4 ต.โนนทอง


หมายเหตุ : คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 สาขาการแพทย์แผนไทย

ลำดับที่

ชื่อขอภูมิปัญญา

ชื่อ-สกุล ของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

นวดแผนไทย

นางคำใน  พิลาเทพ

นางสุปัน  จำจันทร์

นางวิลัยวรรณ  ไชยคลัง

ม.4 ต.โนนทอง

2

หมอยาสมุนไพร

นายกมลรี  มั่นแก่น

นายบุญมี  อุ่นแสง

ม.4 ต.โนนทอง

3

หมอเป่า

นายบัวมี  กองศูนย์

นายอุ้ม  ผิวสว่าง

ม.4 ต.โนนทอง


หมายเหตุ : คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 


สาขาศิลปกรรม

ลำดับที่

ชื่อขอภูมิปัญญา

ชื่อ-สกุล ของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

หมอลำ

นางทองใส  ชินนะภา

ม.4 ต.โนนทอง

2

หมอแคน

นายแก้ว  กองมณี

ม.4 ต.โนนทอง

3

หมอพิณ

นายสมัย  แก้วกลู

ม.4 ต.โนนทอง


หมายเหตุ : คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 


                               สาขาศาสนาและประเพณี                                   

ลำดับที่

ชื่อขอภูมิปัญญา

ชื่อ-สกุล ของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

หมอพราหมณ์

นายสวัสดิ์  สุระสังข์

ม.4 ต.โนนทอง

2

หมอฤกษ์,หมอยามสามตา

นายล้วน  นันทะแพทย์

ม.4 ต.โนนทอง


หมายเหตุ : คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background nonthongnayoon

  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง ที่อยู่เลขที่ 266 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380

ติดต่อ เบอร์ติดต่อ
 ⇒ โทรสาร (FAX.)  ⇒ 042-217424  
 ⇒ ติดต่อเบอร์โทรศัพท์   ⇒ 042-217480-1 
 ⇒ สำนักปลัดเทศบาล   ⇒ กด 1 
 ⇒ นายกเทศมนตรีตำบลโนนทอง   ⇒ กด 2 
 ⇒ กองการศึกษา   ⇒ กด 3
 ⇒ กองช่าง   ⇒ กด 4 
 ⇒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ⇒ กด 5 
 ⇒ กองคลัง   ⇒ กด 6 
 ⇒ เบอร์ติดต่อกองคลัง   ⇒ 042-219836 

Email : nonthong.ny@gmail.com

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nonthongnayoong.go.th
   Copyright © 2021  www.nonthongnayoong.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem