เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

H01

นายวิเชียร อุ่นเทียว
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโนนทอง
สายด่วน : 087-2312064
 

14.jpeg

นางสาวสุพี แก้วมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สายด่วน : 081-9540834

Z1

นางปัฐวี อ่อนรู้ที่
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
สายด่วน : 085-4645458

ผู้อำนวยการกองคลัง1.jpeg

นางสาววิไลวรรณ พรหมหลง 
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วน : 092-6523455

 

 

H01

นายทศพล พลดร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วย : 080-0219320

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background nonthongnayoon

  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง ที่อยู่เลขที่ 266 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380

ติดต่อ เบอร์ติดต่อ
 ⇒ โทรสาร (FAX.)  ⇒ 042-217424  
 ⇒ ติดต่อเบอร์โทรศัพท์   ⇒ 042-217480-1 
 ⇒ สำนักปลัดเทศบาล   ⇒ กด 1 
 ⇒ นายกเทศมนตรีตำบลโนนทอง   ⇒ กด 2 
 ⇒ กองการศึกษา   ⇒ กด 3
 ⇒ กองช่าง   ⇒ กด 4 
 ⇒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ⇒ กด 5 
 ⇒ กองคลัง   ⇒ กด 6 
 ⇒ เบอร์ติดต่อกองคลัง   ⇒ 042-219836 

Email : nonthong.ny@gmail.com

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nonthongnayoong.go.th
   Copyright © 2021  www.nonthongnayoong.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem