เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายชัยยา ภูมิเขต นายกเทศมนตรีตำบลโนนทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลโนนทอง และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567
69277 0

อ่านเพิ่มเติม: โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 11-17 เมษายน 2567นายชัยยา ภูมิเขต นายกเทศมนตรีตำบลโนนทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลตําบลโนนทองฯ เปิดกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 พร้อมให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่
69277 0

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลโนนทองดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย MOI Waste Bank Week 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ
69277 0

อ่านเพิ่มเติม: ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย MOI Waste Bank Week 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

 วันที่25 มกราคม 2567 นายชัยยา ภูมิเขต นายกเทศมนตรีตำบลโนนทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทาง ช่วยเหลือ เด็กชายอายุ16 ปี พร้อมกับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านของผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่9 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
69277 0

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทาง ช่วยเหลือ เด็กชายอายุ16 ปี...

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background nonthongnayoon

  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง ที่อยู่เลขที่ 266 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380

ติดต่อ เบอร์ติดต่อ
 ⇒ โทรสาร (FAX.)  ⇒ 042-217424  
 ⇒ ติดต่อเบอร์โทรศัพท์   ⇒ 042-217480-1 
 ⇒ สำนักปลัดเทศบาล   ⇒ กด 1 
 ⇒ นายกเทศมนตรีตำบลโนนทอง   ⇒ กด 2 
 ⇒ กองการศึกษา   ⇒ กด 3
 ⇒ กองช่าง   ⇒ กด 4 
 ⇒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ⇒ กด 5 
 ⇒ กองคลัง   ⇒ กด 6 
 ⇒ เบอร์ติดต่อกองคลัง   ⇒ 042-219836 

Email : nonthong.ny@gmail.com

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nonthongnayoong.go.th
   Copyright © 2021  www.nonthongnayoong.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem