เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.นำโดย นายชัยยา ภูมิเขต นายกเทศมนตรีตำบลโนนทอง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day ) ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
69277 0

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag...

วันที่ 22 กันยายน 2566 โครงการติดป้ายสะท้อนแสงพาหนะทางการเกษตรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
548141

อ่านเพิ่มเติม: โครงการติดป้ายสะท้อนแสงพาหนะทางการเกษตรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2566

  วันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. นายชัยยา ภูมิเขต นายกเทศมนตรีตำบลโนนทอง เป็นประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ
ได้ออกตรวจประเมินและตัดสินโครงการชุมชนสะอาดเมืองน่าอยู่ เทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ ศาลากลางบ้านวังเลา     หมู่ที่ ๑
ศาลากลางบ้านโสมสวรรค์   หมู่ที่ ๒
ศาลากลางบ้านเชียงดี        หมู่ที่ ๓
ศาลากลางบ้านกุดเซือม      หมู่ที่ ๔
ศาลากลางบ้านท่าโปงทอง  หมู่ที่ ๕
ศาลากลางบ้านปากเจียง     หมู่ที่ ๖
ศาลากลางบ้านสมประสงค์   หมู่ที่ ๘
ศาลากลางบ้านโนนทอง     หมู่ที่ ๙
ศาลากลางบ้านโนนทอง     หมู่ที่ ๑๐
ศาลากลางบ้านนาเมืองทอง หมู่ที่ ๑๑
ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
548141

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจประเมินและตัดสินโครงการชุมชนสะอาดเมืองน่าอยู่ เทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี...

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ต
เทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
548141

อ่านเพิ่มเติม: โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background nonthongnayoon

  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง ที่อยู่เลขที่ 266 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380

ติดต่อ เบอร์ติดต่อ
 ⇒ โทรสาร (FAX.)  ⇒ 042-217424  
 ⇒ ติดต่อเบอร์โทรศัพท์   ⇒ 042-217480-1 
 ⇒ สำนักปลัดเทศบาล   ⇒ กด 1 
 ⇒ นายกเทศมนตรีตำบลโนนทอง   ⇒ กด 2 
 ⇒ กองการศึกษา   ⇒ กด 3
 ⇒ กองช่าง   ⇒ กด 4 
 ⇒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ⇒ กด 5 
 ⇒ กองคลัง   ⇒ กด 6 
 ⇒ เบอร์ติดต่อกองคลัง   ⇒ 042-219836 

Email : nonthong.ny@gmail.com

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nonthongnayoong.go.th
   Copyright © 2021  www.nonthongnayoong.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem