เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

     วันอังคาร ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 นายชัยยา ภูมิเขต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนทอง เป็นประธานเปิดฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะสามารถป้องกันและบรรเทาภัยที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ณ เทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
69277 0

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background nonthongnayoon

  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง ที่อยู่เลขที่ 266 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380

ติดต่อ เบอร์ติดต่อ
 ⇒ โทรสาร (FAX.)  ⇒ 042-217424  
 ⇒ ติดต่อเบอร์โทรศัพท์   ⇒ 042-217480-1 
 ⇒ สำนักปลัดเทศบาล   ⇒ กด 1 
 ⇒ นายกเทศมนตรีตำบลโนนทอง   ⇒ กด 2 
 ⇒ กองการศึกษา   ⇒ กด 3
 ⇒ กองช่าง   ⇒ กด 4 
 ⇒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ⇒ กด 5 
 ⇒ กองคลัง   ⇒ กด 6 
 ⇒ เบอร์ติดต่อกองคลัง   ⇒ 042-219836 

Email : nonthong.ny@gmail.com

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nonthongnayoong.go.th
   Copyright © 2021  www.nonthongnayoong.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem